Gemideki Tüm Ana Tablolar, Güç Dağıtım Panoları, Güç Dağıtım Birimleri ve Konsolların Tasarım ve Üretimleri

  • Navy Tip Ana Tablo, Dağıtım Panoları, Kontrolörler
  • Navy Tip Sahil Boxları
  • Makine Kontrol, Köprüüstü ve Komuta Kontrol Konsolları
  • Arıza Kuvvet Sistemi
  • Entegre Çağrı ve Alarm Sistemi
  • Elektrik Güç Yönetim Sistemi
  • Entegre Platform Kontrol ve İzleme Sistemi